Strokeföreningarnas syfte är att kunna ge information och stöd för de som drabbats men också deras nära anhöriga. Detta gör man genom att bjuda personerna till när träffar där man kan träffa andra människor som är i samma situation som en själv, men också för att kunna ge bra information och hjälp om var man kan få den bästa rehabilitering för personen som blivit drabbad av en stroke att komma tillbaka till sitt normala jag.

Det är nämligen mycket vanligt att någon som råkar ut för en stroke kan få problem med sina vardagliga sysselsättningar då det kan ha uppstått komplikationer efter händelsen, detta kan exempelvis vara förlamning i en eller flera kroppsdelar. För att kunna komma tillbaka så kan man behöva ha kontinuerlig aktivering i de drabbade kroppsdelarna. Detta kan man nämligen få hjälp med både i grupp som separat hos sjukvården och andra myndigheter som föreningarna gärna vägleder en till.

Vissa behöver däremot bara få prata ut och träffa andra som man kan dela sin historia med. Detta är nämligen en viktig del för att kunna acceptera det som hänt och för att gå vidare i livet. Föreningarna vill gärna ge alla drabbade en chans till att få stryka och kraft att tro på att livet kan bli densamma som innan stroken inträffade. Vilket man gör bäst genom att sammankoppla personer med liknande situationer.

Dessa föreningar tilldelar även goda råd, föreläsningar och stöd för anhöriga som också kan ha det tufft efter en sådan händelse. Alla som är involverade blir påverkade när livet förändras efter en stroke. Det kan vara svårt att anpassa sig efter det nya livet och det är en lång process som man behöver ta sig igenom. För att det ska bli lättare väljer man att låta både anhöriga och drabbade få träffa människor som jobbar inom vård- och samhällsfrågor vilket ger alla en chans att kunna få sina frågor besvarade.