Sverige har idag flera olika Stroke föreningar som alla är sammanhörande till den ideella organisationen Stroke-Riksförbund. Organisationen driver omkring 80 stycken föreningar i diverse olika kommuner och landsting över hela landet.

Stroke-Riskförbund skapades år 1983 i syfte för att sprida kunskap om sjukdomen Stroke. Man ville lära ut mer om hur man förebygger den, vilka riskfaktorer som finns och hur livet ser ut efter en stroke har inträffat. De har dessutom mycket bra information om hur man går tillväga som anhörig, var man kan vända sig till när det kommer till vården, politiker och andra beslutsfattande myndigheter. En nyttig sida för den som vill veta mer om sjukdomen och vad den innebär.

Man kan dessutom hitta information om alla de olika Stroke föreningar som finns i landet med hjälp av Stroke-riskförbundet då de har en egen sökmotor över sina föreningar. På så sätt kommer man snabbare åt kontaktinformation om den förening som ligger närmast en själv och som man har intresse för att besöka.

Syftet med dessa föreningar är att sprida vidare den information som Stroke-riskförbundet tilldelar men också för att finnas som ett slags skyddsnät både för den som blivit drabbad av en stroke men också för nära anhöriga då livet blir förändrat för alla som är involverade. Detta är ett bra sätt att kunna dela med sig av sina tankar och känslor kring allt som har hänt då föreningarna ofta anordnar när träffar för de olika målgrupperna. På så sätt kan man tillsammans lära sig acceptera det ofattbara som hänt, då alla som närvarar på dessa möten är sådana som varit med om liknande händelser som en själv.

Detta är något många anser vara en bra terapi då man lär sig mycket om sig själv och om andra samtidigt som man lär sig gå vidare i livet och se positivt inför framtiden.