Nyheter

Sida 1 av 5  > >>

Adressändring för brev och utskick [Mer]
Skrivet av: Ola, aug 4, 2017
Strokefall i Västmanland 2015-2016 [Mer]
Skrivet av: Ola, jan 12, 2017
SWISH-konton [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 16, 2016
Medlemsinformation via e-post [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 14, 2016
 

Nyheter

apr 14, 2016

E-post


På önskemål från länets strokeföreningar försöker vi nu lägga upp ett fungerande e-postregister för länets fyra lokalföreningar.

Då det är få medlemmar som har uppgett e-postadress vid inbetalning av medlemsavgiften, försöker vi nu göra ett register per lokalförening på följande sätt:

 

Som medlem i en lokalförening sänder du ett mail till: ola.strokevmd@gmail.com

i vilket du uppger ditt tilltalsnamn och gärna ev mobilnummer.
På detta sätt får jag som kanslist i Stroke Västmanlands län en rimlig chans att hjälpa lokalföreningarna att få en effektiv kontaktväg till dig som medlem!

Portokostnaden vid vanliga brevutskick börjar vara kännbar för alla föreningarna.

Kan vi börja använda e-post så får det ner kostnaderna rejält.

I mitten av april 2016 har jag varit i telefonkontakt med drygt 800 medlemmar i länets strokeföreningar och jag har då fått ihop ca 500 e-postadresser!

Välkommen med ditt mail:

Ola Kågenäs, kansliet
Stroke Västmanlands län
ola.strokevmd@gmail.com
www.strokeu.se

 

Kategori: General
Skrivet av: Ola
<- Strokestödet |   ->