Om någon i din närhet skulle råka ut för ett hjärtstopp är det mycket viktigt att man direkt ringer ambulansen samt påbörjar hjärt- och lungräddning på direkten. Då allt hänger på sekunder från och med då någon har blivit drabbad av ett hjärtstopp. Man brukar räkna med att för varje minut som går har personen cirka 10 % mindre chans att överleva hjärtstoppet.

Hur man gör en hjärt- och lungräddning (HLR)

Hjärt- och lungräddning måste påbörjas så fort man uppmärksammar att någon förlorat medvetandet och/eller fått ett hjärtstopp.

Det första man gör är att kolla andningen. Detta görs genom att man lägger personen på rygg och lutar lätt huvudet bakåt med en hand på pannan och två fingrar under hakan, därefter böjer man ned sitt öra över personens näsa och mun för att känna efter om andningen fortfarande finns kvar samtidigt som man kollar om bröstkorgen lyfts eller inte. Känner man ingen andning måste man börja med bröstkompressioner på direkten.

  • Bröstkompressioner – Placera din handlov mitt på bröstet och sedan din andra hand ovanpå, försök hålla takten så som hjärtrytmen vanligtvis är, det vill säga 100 – 120 tryck i minuten. Upprepa 30 gånger.
  • Inblåsningar – Efter du gjort bröstkompressioner måste luftvägarna öppnas vilket du gör genom att luta huvudet bakåt med handen på pannan och två fingrar under hakan. Därefter täpper du igen personens näsa och placerar din mun tätt ovanpå den andres för att göra 2 inblåsningar så att bröstkorgen höjs.

Upprepa processen kontinuerligt tills personen återfår sin andning eller när ambulansen kan ta över med en hjärtstartare.

Plötsligt hjärtstopp kan leda till döden

Man vet aldrig när någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp men man beräknar att ungefär 10 000 personer blir drabbade varje år. Cirka 5 000 av dessa får hjälp, men endast 600 beräknas överleva. Därför är det mycket viktigt att man lär sig hjärt- och lungräddning då man aldrig vet när det kommer att komma till nytta.