När man får en hjärtinfarkt är det vanligt att man känner av kraftiga smärtor runt hjärtat som kan stråla ut till armen eller andra kroppsdelar omkring bröstet. Sker detta så måste man ringa efter ambulans då personen som drabbas av en hjärtinfarkt behöver läkarvård omgående.

Under ambulansfärden brukar man redan där genomföra EKG för att kolla hur allvarliga symtomen är och om det rör sig om en hjärtinfarkt eller ej. Beroende på vad som visas under ambulansfärden så blir man antingen skickad direkt till hjärtavdelningen för undersökning av kranskärlen och ballongvidgning som tar bort blodproppen, alternativt träffa en vanlig läkare på akuten som genomför en undersökning och tar blodprov för att färdigställa på så sätt om det var en hjärtinfarkt eller något annat som exempelvis kärlkramp.

Huvudsaken är att man ringer efter en ambulans så fort man misstänker att man själv eller någon annan har blivit drabbad av en hjärtinfarkt. Är det du själv som blivit drabbad av en hjärtinfarkt bör du endast vila tills ambulanspersonalen är på plats, är det däremot någon i din omgivning bör du ha uppsikt på personen som misstänks ha fått en hjärtinfarkt. Förlorar personen medvetandet bör man påbörja hjärt- och lungräddning tills personen kommer tillbaks eller när ambulansen kommer fram och kan ta över med en hjärtstartare. Det är hur snabbt man får vård som avgör hur stora skador som blir på hjärtat för den som blivit drabbad.

Hjärtinfarkt – En av Sveriges vanligaste dödsorsaker

Att drabbas av en hjärtinfarkt är mycket allvarligt och dessvärre vanligt idag. Man beräknar att omkring 27 000 människor drabbas varje år, vilket innebär att ungefär 3 personer i timmen får en hjärtinfarkt. Man har i över 30 år studerat kring ämnet och tagit fram många hjälpfulla metoder när det kommer till hjärt- och kärlsjukdomar, detta har gjort att antalet dödsfall har halverats de senaste 15 åren. Men trots detta är hjärtinfarkt fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige än idag.