Nyheter

<< <  Sida 5 av 5

Höstupptakten i Västerås avklarad. [Mer]
Skrivet av: Ola, sep 15, 2011
Vädret via vår hemsida [Mer]
Skrivet av: Ola, jul 4, 2011
Strokeföreningen i Sala/Heby har startat upp en stödgrupp i Östervåla! [Mer]
Skrivet av: Ola, jun 16, 2011
Ny hemsida för länsföreningen i Västmanland!
Skrivet av: pckart, dec 30, 2010
 

Historia och framtid

Strokeföreningen i Västerås uppstod som egen lokalförening vid dåvarande länsföreningens årsmöte den 28 februari 2005.
Länsföreningen hette ursprungligen Västerås strokeförening och bildades 1990.

Den första styrelsen fick följande utseende:

Ordförande: Mariann Ytterberg
Vice ordf. Tommy Bergh
Sekreterare: Topsy Källå
Kassör och kontaktperson: Ingeborg Wennström
Ledamöter: Elin Claesson och Eva Kollén
Ersättare: Gunnel Forslund och Bengt-Olov Hedlund
Revisorer: Sune L. Brodén och Ethel Jansson
I lokalföreningen fanns vid 2005 års slut 105 medlemmar varav 90 boende inom Västerås kommun.

 

Styrelsen fr o m 27 mars 2006:

Ordförande: