Nyheter

<< <  Sida 5 av 5

Höstupptakten i Västerås avklarad. [Mer]
Skrivet av: Ola, sep 15, 2011
Vädret via vår hemsida [Mer]
Skrivet av: Ola, jul 4, 2011
Strokeföreningen i Sala/Heby har startat upp en stödgrupp i Östervåla! [Mer]
Skrivet av: Ola, jun 16, 2011
Ny hemsida för länsföreningen i Västmanland!
Skrivet av: pckart, dec 30, 2010
 

Historik och framtid

Historik
Det allra första mötet inför bildandet av vår lokalförening hölls
den 8 februari 2005.
Det var Åke Uhlander och Jan Linered som bjöd in alla medlemmar i Västmanlands läns strokeförening med postadresser inom Sala och Heby till ett möte.
Frågan som avhandlades vid detta möte var "finns intresset att starta en lokalförening"? Svaret blev att det ville alla närvarande. Då bestämdes att hålla ett första årsmöte 2005-03-29.

Första styrelsen bestod av följande personer:
Ordförande: Åke Uhlander
Kassör: Jan Linered
Ledamöter: Hilmer Sandberg, Sixten Ringbom samt Jane Åkerlund
Ersättare: Ingrid Lundin och Torsten Andersson

Vid årsmötet 2006-03-09 blev Jan Linered  föreningens ordförande,
Åke Uhlander tog rollen som ledamot och vice ordförande.
Jan Linered är fortfarande föreningens ordförande när detta skrivs i januari 2014.