Nyheter

<< <  Sida 2 av 5  > >>

Medlemsinformation via e-post [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 14, 2016
Strokefall Västmanland 2014 [Mer]
Skrivet av: Ola, nov 4, 2015

Behov av tandvårdshjälp?

 

 

 

 

 [Mer]
Skrivet av: Ola, okt 27, 2015
Publicering av artiklar på nätet [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 14, 2014
 

Historia och framtid

Strokeföreningen i Västerås uppstod som egen lokalförening vid dåvarande länsföreningens årsmöte den 28 februari 2005.
Länsföreningen hette ursprungligen Västerås strokeförening och bildades 1990.

Den första styrelsen fick följande utseende:

Ordförande: Mariann Ytterberg
Vice ordf. Tommy Bergh
Sekreterare: Topsy Källå
Kassör och kontaktperson: Ingeborg Wennström
Ledamöter: Elin Claesson och Eva Kollén
Ersättare: Gunnel Forslund och Bengt-Olov Hedlund
Revisorer: Sune L. Brodén och Ethel Jansson
I lokalföreningen fanns vid 2005 års slut 105 medlemmar varav 90 boende inom Västerås kommun.

 

Styrelsen fr o m 27 mars 2006:

Ordförande: