Nyheter

<< <  Sida 2 av 5  > >>

Strokefall Västmanland 2014 [Mer]
Skrivet av: Ola, nov 4, 2015

Behov av tandvårdshjälp?

 

 

 

 

 [Mer]
Skrivet av: Ola, okt 27, 2015
Publicering av artiklar på nätet [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 14, 2014
STROKE på Facebook [Mer]
Skrivet av: Ola, apr 14, 2014
 

Närstående stöd

Till dig som stödjer en närstående
Vill du få:
* råd och stöd?
* samtala enskilt?
* träffa andra i liknande situation?

Då kan du kontakta Västerås Stads anhörigkonsulenter nedan

Västra stadsdelarna: Susanne Hägglund tel 021- 39 22 13 e-post: susanne.hagglund@vasteras.se
Östra stadsdelarna: Mona Eriksson, te. 021- 39 29 62 e-post: mona.eriksson@vasteras.se

______________________________________________

Psykiska funktionshinder?

Kontakta Personligt ombud Västmanland tel. 021-39 49 01
Enhetschef: Annelie Näsman, direkttel: 021-39 36 75 e-post: annelie.nasman@vasteras.se

Personligt ombud Västmanland
arbetar för för dig som har psykiska funktionshinder och är över 18 år.

Gäller dig som;
- har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa    begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under längre tid.
- har sammansatta behov av vård, stöd, service och sysselsättning och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Personligt ombud är kostnadsfritt och de har tystnadsplikt, de arbetar länsövergripande i länets samtliga kommuner.