När hjärtat plötsligt slutar pumpa blod till hjärnan och övriga organ i kroppen upphör syretillförseln vilket gör att den drabbade personen förlorar medvetandet och bli okontaktbar. Detta är ett mycket allvarligt läge som kräver att man på direkten kontaktar ambulans samtidigt som man påbörjar hjärt- och lungräddning omgående, då den drabbade är i akut behov av att få syre i kroppen och till hjärnan. Detta tillstånd kallas för ett hjärtstopp.

Varför drabbas man av ett hjärtstopp?

Det finns inga faktorer man kan se över för att veta vem som kommer att drabbas av ett hjärtstopp, det är lika vanligt att både unga som gamla drabbas oavsett om de är friska eller sjuka. Däremot har de personer som tidigare fått en hjärtinfarkt eller har kända hjärtsjukdomar större benägenhet för att drabbas av ett hjärtstopp gentemot någon som är frisk.

Man brukar dela in de drabbade i tre olika grupper som är:

1. Ingen diagnos utan symtom. Dessa har inga kända hjärtsjukdomar varken i släkt eller familj.

2. Ingen diagnos med symtom. Dessa har känt av symtom som trötthet, stress, smärta i bröstet och hjärtklappningar, men kanske ej uppsökt läkare då man inte ansett att besvären varit seriösa nog.

3. Det finns en känd hjärt- och kärlsjukdom. Tillhör man denna grupp bedömer läkaren hur hög risk det är för att råka ut för ett hjärtstopp och vilken behandling som kan vara lämplig för att förebygga det.

Hur förebygger man ett hjärtstopp?

Eftersom vem som helst kan få ett hjärtstopp är det mycket svårt att veta hur man ska förebygga för att inte drabbas då det inte finns några särskilda symtom som tyder på att man kommer råka ut för ett hjärtstopp.

Om man däremot har en känd hjärtsjukdom och känner sig orolig för att få ett hjärtstopp är det viktigt att uppsöka läkaren så man kan få råd och hjälp kring sin livsstil.