Hjärtat är omgivet av kranskärlen vars syfte är att föra näringsämnen och syre till organet. Ibland händer det att en blodpropp uppstår på kranskärlen vilket gör att blodet inte kan passera som vanligt till hjärtat. Detta gör att syrebrist uppstår i det drabbade området vilket kan vara mycket skadligt för hjärtats fullständiga funktion. Det är detta som kallas för en hjärtinfarkt.

Varför drabbas man av en hjärtinfarkt?

Det finns flera olika faktorer som kan spela roll när det kommer till vem som drabbas av en hjärtinfarkt. Ofta har det att göra med att proppen bildas på grund av en åderförkalkning som kan komma i samband med exempelvis övervikt, rökning och skräpmat, då det skapas fett runt blodkärlen med åren.

Man löper dessutom större risk att drabbas av en hjärtinfarkt om det tidigare gått i släkten och det är lika vanligt för både kvinnor och män att få diagnosen. Hjärtinfarkt drabbar främst människor över 50 år men det händer även att yngre kan få diagnosen, dock är det i en betydligt mycket mindre skara och brukar i så fall bero på hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur förebygger man risken för hjärtinfarkt?

För att minska risken för att få en hjärtinfarkt är det mycket viktigt att man är mån om sin hälsa. Vet man om att man håller på med dåliga vanor som att äta för mycket skräpmat eller röker, så är det bra att ta det på allvar och försöka bryta mönstret så snabbt det går.

Det är även viktigt att man är medveten om att röra sig i lagom mängd så kroppen är aktiv och att risken för övervikt minimeras. Skulle man vara överviktig bör man veta om att man löper större risk för att få en hjärtinfarkt eller hjärtproblem över lag, därför kan det vara bra att se över sina levnadsvanor.