Information om hur man får olika hjärtstillestånd, som hjärtinfarkt och hjärtstopp. Vem som drabbas av dem och vad man kan göra för att förebygga risken för hjärtsjukdomarna.