Varje år blir flera tusentals människor drabbade av sjukdomar som både påverkar hjärnan och hjärtat. Dessa sjukdomar är ofta mycket livshotande och kan leda till döden om man inte får rätt hjälp i tid.

För att minska antalet dödsfall har denna sida därför valt att förmedla bra information om olika strokeföreningar runt om i landet. Där får man veta varför de skapats, vem som grundat dessa och vilka de riktar sig till. Tack vare dessa strokeföreningar får fler drabbade och anhöriga möjligheten att dela med sig av sin historia samtidigt som man lär känna andra människor i liknande situationer. De bygger ett tryggt skyddsnät som hjälper folk att finna styrkan att kunna acceptera och gå vidare när livet inte blir som tänkt.

Utöver detta kommer det dessutom finnas bra information om hjärtsjukdomarna hjärtinfarkt och hjärtstopp för att fler ska få kunskap om vad de handlar om, hur sjukdomarna uppkommer och vad man kan göra för att rädda livet på någon som råkar ut för dessa.

Vi vet att flera tusentals människor dör per år av dessa sjukdomar. Ofta beror det på okunskap men ibland finns det andra faktorer som spelar in. I vissa situationer finns det ingen möjlighet att kunna rädda livet på den som råkat ut för en stroke eller någon av hjärtsjukdomarna. För dem har vi valt att belysa minnesfonder som ett sätt för att hedra den avlidnes bortgång. Varje drabbad är en kämpe ända till slutet.

Vi hoppas att fler ska finna kunna finna tröst, stöd och kunskap om vart man kan vända sig i en svår tid av sorg.